Em năm nay 16 tuổi, em có một số tài sản riêng tích góp được trong quá trình làm thêm. Nhưng em nghe bố mẹ nói là người chưa thành niên không được lập di chúc. Em muốn hỏi như vậy là đúng hay sai?
  •  
  •  
Hệ thống thông tin thống kê quốc gia
Trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự
Trách nhiệm tổ chức hộ đê
Phát hành tiền giấy, tiền kim loại
Bảo đảm về giáo dục cho trẻ em
Đình chỉ vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử
Chú tôi là một tài xế xe ô tô, toàn thời gian hầu như chú chỉ ở trên xe, khi khắp nơi, nhiều khi gặp thấy chú phờ phạt, tuy nhiên tôi nghe nói là tài xế không được lái...

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn