05 lưu ý về hộ khẩu từ 01/7/2021

 

1. Nhập khẩu HN, TP.HCM dễ dàng hơn

Quy định hiện hành yêu cầu khi đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương phải đáp ứng điều kiện riêng về thời gian tạm trú,.. Tuy nhiên thời gian tới, điều kiện đăng ký thường trú ở tất cả các tỉnh thành trên phạm vi cả nước là như nhau, không có sự phân biệt.

Xem chi tiết tại bài viết: Từ 01/7/2021, nhập hộ khẩu Hà Nội, TP.HCM dễ dàng hơn rất nhiều

2. Thu hồi SHK giấy khi thay đổi thông tin trong sổ

Theo đó, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

3. Xa quê từ 12 tháng trở lên có thể bị xóa đăng ký thường trú

Theo Luật Cư trú 2020, nếu công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Như vậy, trường hợp người xa quê từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng thì bị xóa đăng ký thường trú.

4. Bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú

Đây cũng là một điểm mà người dân cần lưu ý từ 01/07/2021. Theo đó, trường hợp bán nhà cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới thì bị xóa đăng ký thường trú, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

5. Thuê nhà có thể có hộ khẩu

Từ 01/7/2021, trường hợp thuê nhà mà được chủ nhà đồng ý và đảm bảo diện tích thuê nhà theo quy định của địa phương nhưng tối thiểu 08m2 sàn/người thì được đăng ký thường trú.

Hiện hành, công dân được đăng ký thường trú khi nhà thuê ở thành phố trực thuộc trung ương nếu được chủ nhà đồng ý; đã tạm trú liên tục từ 01 - 02 năm trở lên; bảo đảm diện tích nhà thuê theo quy định của địa phương.

Có thể thấy, quy định hiện hành yêu cầu về thời gian tạm trú và không yêu cầu về diện tích tối thiểu của nhà thuê, thì quy định mới bỏ yêu cầu về thời gian tạm trú và yêu cầu diện tích tối thiểu của nhà thuê là 08m2 sàn/người.

Cho nên công dân muốn đăng ký thường trú khi thuê nhà phải lưu ý quy định trên.

Trên đây là 05 lưu ý về hộ khẩu từ ngày 01/7/2021 mà công dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Cư trú 2020;

- Luật Cư trú 2006;

- Luật Cư trú sửa đổi 2013.