12 Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020

 

Bước sang tháng 7 năm 2020, các văn bản Luật mới sẽ có hiệu lực pháp luật, tác động, điều chỉnh đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cụ thể từ ngày 01/01/2020, 12 Luật sau đây chính thức có hiệu lực pháp luật:

 1. Luật Giáo dục 2019;
 2. Luật Thư viện 2019;
 3. Luật Dân quân tự vệ 2019;
 4. Luật Kiến trúc 2019;
 5. Luật Quản lý thuế 2019;
 6. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;
 7. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019;
 8. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018;
 9. Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi 2019;
 10. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019;
 11. Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019;
 12. Luật Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019.

Những Luật này có hiệu lực sẽ làm thay đổi một số quy định cũ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Do đó mọi người cần chú ý theo dõi quy định mới để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

Bình luận:

  Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận