21 ngành nghề muốn kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp

 

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định”.

Như vậy, cá nhân và tổ chức khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền thành lập, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình.

Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc thù thì pháp luật quy định bắt buộc phải thành lập đúng loại hình doanh nghiệp. Điều này nhằm bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả, loại trừ những rủi ro không đáng có.

Nhằm giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, tác giả xin đưa ra bảng liệt kê các ngành nghề bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp như sau:

 STT

 Ngành nghề kinh doanh

 Loại hình doanh nghiệp bắt buộc

 

Căn cứ pháp lý

 

(1)

Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Hợp tác xã

Luật các tổ chức tín dụng 2010

(2)

Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài

Công ty TNHH

(3)

Công ty tài chính

- Công ty TNHH;

- Công ty cổ phần;

(4)

Công ty cho thuê tài chính

(5)

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác

(6)

Ngân hàng thương mại nhà nước

Công ty TNHH 1 thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn

(7)

Ngân hàng thương mại trong nước

Công ty cổ phần

(8)

Tổ chức tài chính vi mô

Công ty TNHH

(9)

Dự báo cảnh tượng, khí tượng thuỷ văn

- Công ty TNHH;

- Công ty cổ phần;

Nghị định 38/2016/NĐ-CP

(10)

Sở Giao dịch hàng hoá

- Công ty TNHH;

- Công ty cổ phần;

Nghị định 158/2006/NĐ-CP

(11)

Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

- Công ty TNHH;

- Công ty cổ phần;

- Công ty hợp danh.

Nghị định 88/2014/NĐ-CP

(12)

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Công ty TNHH 1 thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn

Nghị định 30/2007/NĐ-CP

(13)

Doanh nghiệp bảo hiểm

- Công ty TNHH

 

- Công ty cổ phần

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

(14)

Công ty đầu tư chứng khoán

Công ty cổ phần

Luật chứng khoán 2006

(15)

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Công ty TNHH;

- Công ty cổ phần.

(16)

Công ty chứng khoán

- Công ty TNHH;

- Công ty cổ phần.

(17)

Kinh doanh dịch vụ kế toán

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

- Công ty hợp danh;

 

- Doanh nghiệp tư nhân;

 

- Hộ kinh doanh.

Luật kế toán 2015

(18)

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Công ty hợp danh

- Doanh nghiệp tư nhân

Luật phá sản 2014

(19)

Văn phòng công chứng

Công ty hợp danh

Luật công chứng 2014

(20)

Công ty luật

- Công ty hợp danh

- Công ty TNHH

Luật Luật sư 2006

(21)

Văn phòng Luật sư

Doanh nghiệp tư nhân

Bảng: Các ngành nghề bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh

Cũng  theo Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại, khi chủ thể muốn hoạt động ngành, nghề Thừa phát lại thì phải thành lập Công ty hợp danh hoặc Doanh nghiệp tư nhân.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận