7 mức phạt phổ biến về chứng chỉ dược theo Nghị định 117

 

Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định. Y Dược là nghề liên quan trực tiếp tới sinh mệnh con người, vì vậy nên người hành nghề cần có chứng chỉ để chứng minh năng lực của mình cũng như cần tuân thủ đúng quy định về cấp và sử dụng chứng chỉ.

Tuy nhiên trên thực tế có không ít trường hợp vi phạm quy định về cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề dược. Hiện nay, việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ thực hiện theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Từ ngày 15/11/2020 mức phạt mới sẽ thực hiện theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Quy định mới đã bổ sung thêm một số hành vi vi phạm liên quan đến chứng chỉ dược, dưới đây là tổng hợp các lỗi phổ biến:

 

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt (đồng)

Xử phạt bổ sung/Biện pháp khắc phục hậu quả 

 

1

Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.

5-10 triệu

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ.

 

2

Hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng.

5-10 triệu

 

3

Chịu trách nhiệm chuyên môn từ hai cơ sở hoặc  tại hai địa điểm kinh doanh dược trở lên.

5-10 triệu

Tước quyền sử dụng chứng chỉ từ 1 - 3 tháng.

 

4

Hành nghề dược không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ.

5-10 triệu

Tước quyền sử dụng chứng chỉ từ 1 - 3 tháng.

 

5

Cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ để hành nghề.

5-10 triệu

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp;

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ.

6

Thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược.

10-20 triệu

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp;

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ.

7

Chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày cấp chứng chỉ hoặc có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

3-5  triệu

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ.

 

 

Nghị định 117/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/11/2020.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận