Cách xác định NLĐ đang đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp 

 

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điều kiện về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, tổng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết mà người lao động phải đáp ứng đó là đang đóng BHTN.  

Vậy, như thế nào là người lao động đang đóng BHTN? 

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì người lao động được xác định là đang đóng BHTN khi thuộc 1 trong 5 trường hợp: 

- Đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận trên sổ BHXH; 

- Đã đóng BHTN của tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH; 

- Có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH; 

- Có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH; 

- Có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH. 

Như vậy, so với quy định cũ tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì quy định mới tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã mở rộng các trường hợp được xem là người lao động đang đóng BHTN. 

Cách xác định NLĐ đang đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp (Hình minh họa).

Theo quy định này, trường hợp người lao động có tháng liền kề trước khi nghỉ việc mà nghỉ không lương vẫn được xác định là người lao động đang đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp (trước đây, theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP là không đáp ứng điều kiện). 

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, số lượng người lao động mất việc, thất nghiệp ngày càng tăng thì việc thay đổi quy định về xác định người đang đóng BHTN theo hướng có lợi hơn cho người lao động để hưởng trợ cấp thất nghiệp là hoàn toàn phù hợp. 

Mời Quý thành viên xem chi tiết điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và thủ tục thực hiện tại bài viết: Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Căn cứ pháp lý: 

- Luật Việc làm 2013

- Nghị định 61/2020/NĐ-CP

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.