Chính thức tạm dừng nhập cảnh tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

 

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 2595/BGTVT-VT năm 2020 về tạm dừng nhập cảnh tất cả người nước ngoài. Cụ thể:

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, để tăng cường kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 qua đường hàng không; Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Thông báo đến tất cả các hãng hàng không về việc:

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 22 tháng 3 năm 2020. Không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...), nhưng phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2020.

- Trường hợp vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam về nước thì phải có ý kiến của Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 23 tháng 3 năm 2020.

...

(Hình ảnh minh họa)

Như vậy, từ 0 giờ 00 phút ngày 22/3/2020 sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Có nghĩa là ở thời điểm hiện tại người nước ngoài không còn được nhập cảnh vào Việt Nam, chỉ trừ một số ngoại lệ với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận