Có được ứng trước tiền lương tháng 2/2021 cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán?

 

Không khí Tết Nguyên đán năm 2021 đã gần kề, tâm lý và nhu cầu mua sắm, chúc tết, lì xì của người tiêu dùng ngày càng cao nên việc người lao động muốn ứng trước tiền lương để chi tiêu vào dịp tết là một điều cần thiết.

Có thể thấy, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Số tiền này được người sử dụng lao động thanh toán theo đúng kỳ hạn đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dù chưa đến kỳ trả lương nhưng người lao động có thể tạm ứng trước tiền lương để thực hiện những khoản chi tiêu của mình hay không? Đó là vấn đề mà tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người quan tâm.

Tại Khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 cũng thể hiện những nội dung như sau:

- Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

- Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

- Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

- Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc ( Khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động 2019).

Căn cứ từ những quy định cụ thể nêu trên, có thể thấy việc ứng lương để nghỉ Tết phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, cả hai có thể tùy ý thỏa thuận về số tiền được ứng trước.

Tuy nhiên, số tiền tạm ứng sẽ được các bên căn cứ vào nhu cầu của bên lao động cũng như tình hình, khả năng tài chính đáp ứng của công ty làm sao cho linh động, cho phù hợp từ cả hai bên. Như vậy, số tiền người lao động được ứng trước dịp Tết này sẽ do các bên tự thương lượng và cũng không giới hạn mức tối đa cho lần tạm ứng này.