Có thể sẽ chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

 

Vào tháng 11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, trong nghị quyết có nêu sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/ tháng lên 1.600.000 đồng/ tháng thời gian áp dụng mức lương cơ sở mới là từ ngày 1/7/2020.

Thông qua việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 sẽ kéo theo tăng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như các khoản khác tính trên lương cơ sở, như là tăng tiền trợ cấp một lần cho người lao động khi sinh con…Như vậy, việc tăng lương cơ sở sẽ góp phần nào đó cho đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cải thiện.

Việc tăng lương cơ sở theo tinh thần của Nghị quyết 86 dựa trên nguồn ngân sách nhà nước có sẵn và nguồn thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 tới nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nguồn thu ngân sách nhà nước giảm và phải chi nhiều. Đối với doanh nghiệp và người lao động ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn kể cả trước, trong và sau thời điểm dịch bệnh. Còn cán bộ, công chức, viên chức dù dịch bệnh nhưng thu nhập của họ vẫn được dữ nguyên bị ảnh hưởng nhiều. Trường hợp chưa tăng lương cơ sở thì không chỉ cán bộ, công chức, viên chức không tăng thu nhập mà người lao động ngoài nhà nước cũng sẽ không được tăng tiền trợ cấp một lần cho người lao động khi sinh con, mức lương cơ sở vẫn được giữ nguyên 1.490.000 đồng/ tháng. Vậy nên đây là ảnh hưởng chung của cả người lao động chứ không riêng gì cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện tại, chưa có quy định rằng sẽ tăng hay không tăng lương cơ sở từ ngày 1/7 tới đây. Nhưng nếu không tăng thì phần nào đó sẽ bù đắp được khoản chi cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giúp ngân sách có thêm nguồn lực để cân đối cho các đối tượng khác trong xã hội, thêm nguồn lực để tăng chi an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận