Công ty đối nhân - Công ty đối vốn khác nhau thế nào?

 

Thông thường, khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh sẽ phải lựa chọn loại hình phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của mình. Nó đóng vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền lợi của người đứng đầu.

Dựa vào tính chất liên kết, trách nhiệm của các thành viên thì công ty được chia thành 02 loại cơ bản đó là: Công ty đối nhân và Công ty đối vốn.

Mỗi loại hình sẽ có một số ưu và nhược điểm khác nhau.

Nhằm giúp Quý độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, tác giả đưa ra bảng tiêu chí phân biệt 02 loại hình công ty nêu trên, cụ thể:

 

Tiêu chí 

CÔNG TY ĐỐI NHÂN


CÔNG TY ĐỐI VỐN

Khái niệm

- Là những công ty mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi chế độ tin cậy về nhân thân của các thành viên tham gia.

- Công ty đc thành lập có số thành viên thường hạn chế, giữa các thành viên thường có quan hệ quen biết với nhau (anh em, vợ chồng, bạn bè…) .

Công ty đối vốn không quan tâm đến nhân thân người góp vốn mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp.

Trách nhiệm của các thành viên

+ Các thành viên liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và ít nhất phải có một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.

+ Công ty đối vốn có tư cách pháp nhân, các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty.

+ Thành viên công ty thường rất đông, những người không hiểu biết về kinh doanh cũng có thể tham gia vào công ty.

Thuế

Các thành viên có tư cách thương gia độc lập và phải chịu thuế thu nhập cá nhân, bản thân công ty không bị đánh thuế.

Công ty phải đóng thuế cho nhà nước, các thành viên phải đóng thuế thu nhập.

Tính ổn định

Nhiều trường hợp khi 1 thành viên rút khỏi công ty thì công ty có thể phải giải thể.

Việc thành viên rút vốn không ảnh hưởng nhiều tới sự tồn tại của công ty.

Đặc điểm

+ Không có sự tách bạch về tài sản cá nhân các thành viên và tài sản công ty.

+ Các thành viên liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và ít nhất phải có một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.

+ Thường tồn tại dưới dạng Công ty Hợp danh.

+ Có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và tài sản của cá nhân.

+ Công ty đối vốn có tư cách pháp nhân, các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty.

+ Công ty đối vốn thường chia làm 2 loại là công ty cổ phần và công ty TNHH.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận