Đã có hướng dẫn giải đáp về cơ cấu nợ, miễn, giảm lãi do Covid-19

 

Mới đây, Ngân hàng nhà nước đã ban hành về cơ cấu lại thời hạn trả nợ do Covid-19 Công văn 3339/NHNN-TTGSNH giải đáp các vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid 19.

Theo đó, những vướng mắc trong Thông tư 01/2020/TT-NHNN đã được giải đáp bao gồm:

- Về phạm vi các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư 01

- Về số lần thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ

- Về việc trích lập dự phòng và điều chỉnh nhóm nợ theo Danh sách khách hàng do CIC cung cấp và trích lập dự phòng đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ quy định tại Thông tư 01

- Về ghi nhận lãi dự thu theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 01

- Về trình tự, thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ

- Về xác định nhóm nợ được giữ nguyên

- Về việc phân loại lại các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ quy định tại Thông tư 01 vào nhóm có mức độ rủi ro thấp hơn

- Về nguyên tắc phân loại nợ đối với nợ được giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 01 nhưng khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn theo thời hạn đã được cơ cấu lại

Và một số nội dung liên quan.

Xem cụ thể 26 giải đáp vướng mắc về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 thực hiện theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN tại Công văn 3339/NHNN-TTGSNH.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận