Đối tượng được Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ di chuyển ra khỏi Thành phố

  Mới đây, Sở Giao thông vận tải ban hành công văn 10722/SGTVT-VP về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết. 

Căn cứ công văn 3251/UBND-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố “phân công Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn và xem xét giải quyết các trường hợp cấp thiết cần được lưu thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố”. Cụ thể bao gồm các đối tượng sau đây được hỗ trợ ra khỏi thành phố để đến các tỉnh, thành phố khác:

1. Đưa đón người bệnh hiểm nghèo.

2. Đưa đón con nhỏ (< 18 tuổi)

3. Đưa đón phụ nữ mang thai.

4. Tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài.

5. Tham gia thi tuyển do các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước tổ chức

6. Thực hiện di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó cần lưu ý một số nội dung như sau:

Người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đến cho phép đến không thuộc đối tượng cần Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận di chuyển.

Người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện đáp ứng các yêu cầu:“Nguyên tắc 5K”;

Là người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm (điều kiện này không áp dụng đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thành phố Hồ Chí Minh).

Khi di chuyển phải khai báo y tế, khai báo VNEID theo quy định và các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển, Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu) và một số giấy tờ khác có liên quan. Thực hiện đúng mục đích chuyến đi và nội dung đơn đã đăng ký.