Ép NLĐ làm quá 12h/ngày vào dịp 30/4 - 1/5 cẩn thận mất 75 triệu đồng tiền phạt

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 112 Bộ luật lao động 2019 có quy định như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

1. Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

2. Tết Âm lịch: 05 ngày;

3. Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

4. Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

5. Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Có thể thấy, nghỉ lễ là một trong những quyền lợi chính đáng của người lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật, theo đó 02 ngày lễ quan trọng này sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương.

Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn người lao động làm việc trong những ngày này thì phải được sự đồng ý của người lao động và phải trả thêm cho người lao động ít nhất 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng lao động có hành vi ép người lao động làm thêm giờ bằng việc huy động làm quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 sẽ đối diện với mức phạt cụ thể và đích đáng dưới đây:

Căn cứ tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần theo một trong các mức sau đây:

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Như vậy, so với Nghị định trước đây tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì mức phạt đã lớn hơn rất nhiều từ 50.000.000 đồng lên đến 75.000.000 đồng khi người SDLĐ thực hiện hành vi này tùy theo số lượng người lao động trong doanh nghiệp.