HĐTP bác kháng nghị, còn cơ hội nào khác cho Hồ Duy Hải?

 

Đúng 12g 45p ngày 08/05/2020, Chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC lấy biểu quyết về 4 nội dung sau đây:

 1. Vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu. Những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không?

- Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Không thay đổi bả1. Vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu. Những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không?n chất vụ án”.

2. Bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người, đúng tội, đúng mức án hay không?

- Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Đúng người, đúng tội, đúng mức án”.

3. Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, Quyết định kháng nghị số 15/QĐ-VKSNDTC-V7 của VKSNDTC có đúng pháp luật hay không?

- Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Không đúng pháp luật”.

4. Chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp nhận kháng nghị?

- Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết “Không chấp nhận kháng nghị”.

Chốt lại một cách lạnh lùng, 17/17 phiếu đồng thuận của 17 thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, k ết thúc phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải - vụ án đã kéo dài hơn chục năm (bắt đầu xử sơ thẩm từ 2008), kết quả cũng không khác gì phiên sơ thẩm và phúc thẩm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 395 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định”.

Vậy khi tất cả thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu quyết “Không chấp nhận kháng nghị”, còn cơ hội nào cho Hồ Duy Hải hay không?

Về mặt lý thuyết, Hồ Duy Hải và những người thân vẫn còn có thể hy vọng đối với vụ án này.

Tại Điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2014 quy định về việc xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

“1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó, nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó.

2. Trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

3. Trường hợp Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị đó.

Trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị thì báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét đề nghị đó.”

Như vậy, vụ án Hồ Duy Hải vẫn có thể tiếp tục nếu có yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội khi có các căn cứ sau:

- Có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

- Có phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định.

Mong rằng những căn cứ trên sẽ phần nào đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quy định của pháp luật.
 

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận