Hướng dẫn chuyển BHYT tới tỉnh khác khi chuyển nơi làm việc 

 

Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm  y tế (BHYT) có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, làm việc, nhiều trường hợp người lao động phải thay đổi nơi cư trú từ tỉnh này sang tỉnh khác, dẫn đến việc bệnh viện đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu không còn thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh của họ nữa.

Vậy, người tham gia BHYT có được chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc của họ hay không? Nếu có thì thủ tục thực hiện ra sao? Mời Quý thành viên cập nhật tại bài viết sau:

1. Trường hợp nào được chuyển BHYT đi tỉnh khác? 

Về nguyên tắc, người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì: 

Trường hợp người tham gia BHYT phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Như vậy, để thuận tiện cho công việc, hoạt động cư trú của người tham gia BHYT, pháp luật hiện hành cho phép họ được linh hoạt thay đổi cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu khi tính chất công việc của họ lưu động hoặc trong trường hợp đến làm việc, tạm trú tại địa phương khác. 

Cần lưu ý: Trong trường hợp chuyển đến nơi cư trú khác, việc đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu vẫn phải tuân theo nguyên tắc được đăng ký tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương (trừ một số trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương).

Về thời điểm thực hiện, người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý. 

2. Thủ tục chuyển BHYT đi tỉnh khác 

Người tham gia BHYT chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT ban đầu hoặc nộp thông qua cơ quan, đơn vị mình làm việc. Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị chuyển đổi thẻ BHYT (có xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan/đơn vị quản lý); 

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHYT theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020

- Giấy tờ chứng minh việc thay đổi nơi cư trú và nơi làm việc; 

- Thẻ BHYT cũ còn giá trị; 

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.

Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Khi giải quyết hồ sơ, người tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ mới theo thông tin đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh mới. Trong thời gian chờ cấp thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT khi khám, chữa bệnh. 

Căn cứ pháp lý: 

- Luật Bảo hiểm y tế 2008

- Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

- Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận