Hướng dẫn đăng ký tạm trú từ 01/07/2021

 

Luật Cư trú 2020 sẽ thay thế cho Luật Cư trú 2006 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2021. Luật Cư trú 2020 có nhiều quy định mới đáng chú ý, trong đó có việc đăng ký tạm trú. Mời Quý thành viên theo dõi bài viết sau để biết quy định mới trong việc đăng ký tạm trú từ ngày 01/07/2021.

1. Trường hợp nào phải đăng ký tạm trú?

Nếu đáp ứng đủ 02 điều kiện sau thì công dân mới phải đăng ký tạm trú: Thứ nhất, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú. Thứ hai, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp nêu trên từ 30 ngày trở lên.

2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú

- Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Lưu ý: Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại những chỗ ở sau đây: 05 địa điểm không được đăng ký thường trú, tạm trú mới

Hướng dẫn đăng ký tạm trú từ 01/07/2021 - (Ảnh minh họa)

Thủ tục đăng ký tạm trú:

+ Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Gia hạn tạm trú

- Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

- Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện như đăng ký tạm trú lần đầu. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật Cư trú 2020 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021).