Hướng dẫn xác định địa điểm khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh

 

Theo quy định hiện hành, người nộp thuế có trách nhiệm nộp hồ sơ khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Vậy, trường hợp DN thành lập chi nhánh thì DN hay chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh và nộp tại cơ quan quản lý thuế nào? Mời Quý thành viên theo dõi chi tiết tại bài viết sau.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh được xác định cụ thể theo từng trường hợp như sau:

 STT

 Trường hợp

          Địa điểm khai, nộp thuế                giá trị gia tăng cho chi nhánh

1

 

 

Chi nhánh có địa chỉ tại địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng với địa chỉ trụ sở chính của DN.

- DN có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả chi nhánh tại cơ quan quản lý thuế của DN.

- Nếu chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

 2

 

 

Chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi DN có trụ sở chính.

- Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh;

- Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của DN.

3

Chi nhánh thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke.

Nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng sẽ do Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định.

4

DN có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác địa phương nơi DN đóng trụ sở chính, có thành lập chi nhánh.

DN phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản có thành lập chi nhánh.

  5

 

DN kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có chi nhánh là cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính.

Chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán thì DN thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có chi nhánh.

 Bảng. Cách xác định địa điểm khai, nộp thuế GTGT cho chi nhánh.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận