Kể từ 00 giờ 00 ngày 02 tháng 8 năm 2021, TP.HCM tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày theo Chỉ thị 16

 

Sáng nay, UBND TP.HCM đã có Công văn 2556/UBND-VX về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. 

Thực hiện Công điện 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 và Công điện số 1255/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo sẽ "tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 02 tháng 8 năm 2021".

Bên cạnh đó, quy định thực hiện một số nội dung đáng chú ý như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục tập trung các vấn đề: Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 và các Công văn khác từ ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến nay;

Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân Thành phố an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi Thành phố cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với các tỉnh, thành đưa về quê theo nhu cầu.

Tổ chức tiêm vắc xin nhanh, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn. Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu mỗi ngày một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày; tùy theo điều kiện có thể tổ chức tiêm sau 18 giờ đối với những điểm tiêm có khả năng đáp ứng để đẩy nhanh tiến độ; tổ chức các đội tiêm lưu động để thực hiện tiêm chủng tại các khu vực đặc thù; đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6118/BYT-DP ngày 29 tháng 7 năm 2021.

Tổ chức đảm bảo cung cấp, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn nguồn dự trữ, nhất là người dân tại các khu phong toả; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, nhất là người dân trong các khu phong tỏa.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục cố gắng và quyết tâm kiểm soát tình hình dịch COVID-19; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.