Không cần kinh nghiệm, cử nhân Luật vẫn trở thành Luật gia

 

Gần đây, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 về Phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Theo Điều 7 Điều lệ này thì để được gia nhập Hội Luật gia Việt Nam công dân phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên, tán thành Điều lệ Hội đều có thể được gia nhập Hội.

- Công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự của Hội.

- Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền bầu cử, ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo Hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội.

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp cử nhân Luật không có kinh nghiệm vẫn có thể trở thành Luật gia, không cần điều kiện có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên.

 

Trước đây, theo Điều 4 Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam 2010 thì để gia nhập Hội Luật gia, cử nhân luật phải có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên trong cơ quan, tổ chức.

Quyết định 770/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 5/6/2020.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận