Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định mới

 

Vừa qua, ngày 5/3/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư trước đó.

Theo đó, Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Nghị định mới được thực hiện như sau:

- Khổ giấy: Khổ A4 (210 mm x 297 mm).

- Kiểu trình bày: Theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì có thể trình bày theo chiều rộng.

- Định lề trang: Cách mép trên và mép dưới 20 - 25 mm, cách mép trái 30 - 35 mm, cách mép phải 15 - 20 mm.

- Phông chữ: Phông tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 màu đen.

- Cỡ chữ và kiểu chữ: Theo quy định cụ thể cho từng yếu tố thể thức.

- Số trang văn bản: Đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

                                                                   (Hình minh họa)

Các văn bản hành chính phải thực hiện kỹ thuật trình bày theo quy định nêu trên bao gồm: Nghị quyết (cá biệt) quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án dự án báo cáo, biên bản tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhở, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công của cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp phải thực hiện kỹ thuật trình bày theo quy định nêu trên.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận