Lương cơ sở chưa tăng ảnh hưởng tới đảng viên ra sao? 

 

Trước đây, theo lộ trình tại Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng được thực hiện từ ngày 01/7/2020.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết 122/2020/QH14 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội kết luận chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020. Theo đó, đảng viên là một trong những đối tượng chịu sự tác động bởi lương cơ sở. Chi tiết mời Quý thành viên theo dõi tại bài viết sau. 

Theo quy định hiện hành, nếu không xét trên khía cạnh lương cơ sở tác động đến mức lương của đảng viên đồng thời là cán bộ, công chức, viên chức, các chức danh không chuyên trách hoặc người hưởng lương hưu mà chỉ xét ở góc độ đảng viên thì lương cơ sở là căn cứ để tính mức tiền thưởng cho đảng viên bao gồm: khen thưởng theo định kỳ, khen thưởng không theo định kỳ và khen thưởng kèm theo kỷ niệm chương hoặc huy hiệu đảng cho đảng viên. 

Lương cơ sở không tăng đồng nghĩa với việc đảng viên đạt tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng nêu trên không được tăng mức tiền thưởng tương ứng. Trước mắt, chưa xác định được chính xác thời điểm sẽ tăng lương cơ sở trong thời gian sắp tới. Vì vậy, mức hưởng đối với các danh hiệu khen thưởng cho đảng viên vẫn giữ nguyên ở mức cũ. 

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng. Mức tiền thưởng các loại danh hiệu đối với đảng viên được tính bằng mức lương cơ sở x hệ số khen thưởng. Chi tiết mức hưởng các danh hiệu khen thưởng cho đảng viên được thể hiện tại bảng sau: 

STT

Hình thức/danh hiệu khen thưởng

Mức tiền thưởng

1

Đảng viên “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất

0,3 lần mức lương cơ sở

 = 447.000 đồng

 

 

2

 

 

 

Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền hoặc có thành tích xuất sắc, đột xuất 5 lần liên tục

Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng

1 lần mức lương cơ sở

= 1.490.000 đồng

Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng

1,5 lần mức lương cơ sở

= 2.235.000 đồng

3

Đảng viên được tặng kỷ niệm chương của ngành do các cơ quan Trung ương tặng giấy chứng nhận

0,6 lần mức lương cơ sở

= 894.000 đồng

4

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần mức lương cơ sở

= 2.235.000 đồng

5

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2 lần mức lương cơ sở

= 2.980.000 đồng

6

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3 lần mức lương cơ sở

= 4.470.000 đồng

7

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần mức lương cơ sở

= 894.000 đồng

8

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5 lần mức lương cơ sở

= 5.215.000 đồng

9

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6 lần mức lương cơ sở

= 8.940.000 đồng

10

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8 lần mức lương cơ sở

= 11.920.000 đồng

11

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10 lần mức lương cơ sở

= 14.900.000 đồng

12

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15 lần mức lương cơ sở

= 22.350.000 đồng

Bảng. Tiền thưởng danh hiệu khen thưởng đảng viên ứng với mức lương cơ sở hiện nay 

Việc dời lại lộ trình tăng lương cơ sở có phần ảnh hưởng đến đảng viên như đã nêu trên. Tuy nhiên, thiết nghĩ trong bối cảnh tình hình đất nước đang phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh liên tục, ngân sách nhà nước cần được sử dụng để giải quyết các nhu cầu cấp thiết, đảm bảo cho cuộc sống của người dân trước tiên thì quyết định chưa tăng lương cơ sở là hoàn toàn hợp lý.

Trong thời gian sắp tới, khi mức lương cơ sở tăng lên, mức tiền thưởng tương ứng đối với các danh hiệu khen thưởng trên đây cũng đồng thời tăng theo. Quý thành viên vui lòng cập nhật thông tin mức lương cơ sở qua các phương tiện cung cấp thông tin chính thống. 

Căn cứ pháp lý: 

Nghị quyết 122/2020/QH14;

Nghị quyết 86/2019/QH14;

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

- Hướng dẫn 56/HD-VPTW

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận