Một số giải đáp về đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg để hướng dẫn những đối tượng được nhận chế độ hỗ trợ khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 116. Nhưng vẫn có mốt số thắc mắc xoay quanh vấn đề đối tượng nào được nhận và đối tượng nào không được nhận. Bài viết sau sẽ giúp các bạn nắm được một số quy định liên quan về vấn đề này.

Tại Điều 1 của Quyết định có quy định về những đối tượng nhận được hỗ trợ, bao gồm:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

- Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

=> Như vậy, những người trước đây đã tham gia BHTN nhưng đã nhận BHTN không còn thời gian bảo lưu hoặc đã nhận được quyết định hưởng BHTN thì sẽ không đối tượng được nhận khoản tiền hỗ trợ từ Qũy BHTN.

- Đối tượng hiện tại là lao động tự do nhưng trước đó không thuộc đối tượng tham gia BHXH trong thời gian theo quy định nêu trên thì vẫn không được hưởng khoản trợ cấp từ Qũy BHTN.

- Đối tượng đã có quyết định hưởng lương hưu, hay tự nguyện không nhận hỗ trợ cũng không được nhận khoản trợ cấp trên.

Mới đây tại Công văn 3535/LĐTBXH-VL về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP, có quy định: Đối tượng được hỗ trợ bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,... trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/020. Vẫn thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị quyết 116.

Xem chi tiết thêm tại: Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021.