Những điểm cần lưu ý về bảo hiểm dân sự xe cơ giới từ 01/3/2021

 

Tới đây, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 103/2008/NĐ-CPNghị định 214/2013/NĐ-CP hiện hành.

Theo đó, chủ xe cơ giới tham gia giao thông cần lưu ý những điểm mới về bảo hiểm trách nhiệm dân sự như sau:

1. 08 trường hợp không được bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Xem chi tiết: Tại đây

2. Tăng thời hạn bảo hiểm xe

- Hiện hành, thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm, hoặc có thể dưới 01 năm trong một số trường hợp (Điều 10 Nghị định 103).

- Quy định mới (Điều 9 Nghị định 03) đã tăng thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, cụ thể:

+ Thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm: xe mô tô 02 bánh, 03 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự.

+ Thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm: xe cơ giới còn lại.

+ Thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCNVN dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

+ Trường hợp chủ xe có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm Bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó....

3. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15%

- Hiện hành không có quy định về vấn đề này.

- Theo quy định mới, căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí Bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định (Điều 7).

4. Hồ sơ bồi thường đơn giản hơn

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm theo quy định mới: Xem chi tiết Tại đây. Theo đó:

- Khi chứng minh thiệt hại về người: Quy định mới không yêu cầu "giấy ra viện".

- Đối với tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản:

Quy định mới bổ sung quy định: Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập giấy tờ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

- Quy định bản sao các tài liệu liên quan trong hồ sơ bồi thường:

+ Quy định cũ yêu cầu: Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn; Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có); Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn; Thông báo sơ bộ kết quả Điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông; Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

+ Quy định mới yêu cầu đơn giản hơn: Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông.

- Bổ sung thêm giấy tờ: Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

5. Quy định chi tiết về việc tạm ứng bồi thường

- Hiện hành, tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 103 không quy định cụ thể vấn đề này.

- Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định mới đã có hướng dẫn cụ thể như sau:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được Bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, cụ thể:

Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

+ 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.

+ 50% mức bồi thường Bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

+ 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.

+ 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Trên đây là một số điểm mới đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong thời gian tới.

Xem chi tiết Nghị định 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/3/2021.