Phạt nặng khi Không kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam

 

Mới đây, Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Chính Phủ ban hành, có quy định bổ sung các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý giá trang thiết bị y tế, nổi bật tại Khoản 26 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP: 

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam;

- Mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai hoặc mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.".

Ngoài ra, đặt ra quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không đăng tải thông tin về kê khai giá trên Cổng thông tin của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam;

- Kê khai giá không kèm theo đầy đủ các thành phần thông tin theo quy định của pháp luật;

- Không thực hiện việc cập nhật giá kê khai trang thiết bị y tế khi có thay đổi;

- Không thực hiện việc giải trình các yếu tố cấu thành giá khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Kê khai giá trang thiết bị y tế khi không phải là chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc không phải là nhà phân phối được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chỉ định kê khai giá.

Như vậy, theo quy định trên thì phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2022.