Quy định mới về điều kiện trở thành hiệu trưởng trường tiểu học từ 20/10/2020

 

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10/2020. Theo đó, hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Để được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc được công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục thì người được bổ nhiệm hoặc công nhận phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Phải đạt 05 tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT, cụ thể bao gồm: phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

2. Phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp tiểu học.

Cụ thể theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

3. Đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

Trong khi đó, để được bổ nhiệm hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường tiểu học theo quy định hiện hành tại Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT thì người được bổ nhiệm hoặc được công nhận chỉ cần đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Như vậy, so với quy định hiện hành, quy định mới yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn đối với người làm hiệu trưởng trường tiểu học, đòi hỏi người được bổ nhiệm hoặc được công nhận chức danh hiệu trưởng phải đáp ứng đầy đủ, phải có quá trình công tác theo quy định.

Cũng theo quy định này, nhiệm kì của hiệu trưởng trường tiểu học là 05 năm. Sau mỗi năm học hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định. Hiệu trưởng công tác tại một trường tiểu học công lập không quá hai nhiệm kì liên tiếp.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục 2019;

- Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT;

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT;

- Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận