Tăng nặng mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 5/12/2020

 

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định này là tăng nặng mức phạt hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn.

Theo đó, tùy thuộc vào số ngày chậm nộp mà hành vi này sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt cảnh cáo: Nếu quá hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng: Nếu quá hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quá hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng: Nếu quá thời hạn từ 31 - 60 ngày.

- Phạt tiền từ 8 - 15 triệu đồng: Nếu quá thời hạn quy định từ 61 - 90 ngày hoặc quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng: Nếu quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này (cụ thể là 11.5 triệu đồng).

Hiện nay mức xử phạt cao nhất đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế là 5 triệu đồng (Điều 7 Nghị định 129/2013/NĐ-CP). Điều này cho thấy, so với quy định hiện hành thì quy định mới đã tăng mạnh mức phạt lên rất nhiều lần đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ 5/12/2020.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận