Tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000 đồng cho con của đoàn viên công đoàn có cha và mẹ tử vong vì Covid-19

 

Mới đây, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có Hướng dẫn 438/HD-CĐVC năm 2021 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là còn đoàn viên công đoàn tử vong vì Covid-19.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 như sau:

1. Đối tượng được trao

Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch Covid-19, người tử vong phải là đoàn viên công đoàn.

Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

2. Mức trao

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng/cháu.

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000 đồng/cháu. (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).

Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp từ nguồn kinh phí tài chính tích lũy và xã hội hóa. 

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các ban chấp hành, ban thường vụ các công đoàn trực thuộc tổ chức rà soát, thống kê các cháu mồ côi thuộc đối tượng nêu trên và hoàn thiện hồ sơ gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Điện thoại: 0912210807; Email: quynhhoa11576@gmail.com