Thủ tục đăng ký thường trú theo quy định mới

 

Bắt đầu từ ngày 1/7/2021 khi Luật cư trú 2020 có hiệu lực, thì khi công dân thực hiện việc đăng ký thường trú tại nơi thường trú mới sẽ không còn áp dụng trình tự, thủ tục theo quy định cũ mà thực hiện theo quy định mới.

Trình tự thủ tục đăng ký thường trú theo quy định của Luật cư trú 2020 được thực hiện như sau:

Hồ sơ đăng ký thường trú 

Hồ sơ đăng ký thường trú đối với công dân có chỗ ở hợp pháp.

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

- Giấy tờ chứng minh vê việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Hồ sơ đăng ký thường trú đối với trường hợp nhập khẩu.

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện theo quy định:

Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

......

Thủ tục:

Bước 1. Nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú (Công an cấp xã, phường, thị trấn)

Khi thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra, cấp phiếu tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký cư trú không đủ thì hướng dẫn để bổ sung.

Bước 2: Nộp lệ phí.

Mức phí tùy thuộc vào từng địa phương, luật không có bất kỳ quy định cụ thể về mức thu.

Tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay được quy định tại Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND:

+ 10.000 tại Quận và 5.000 đối với Huyện (Nếu đã có sổ hộ khẩu)

+ 25.000 tại Quận và 13.000 tại Huyện (Nếu chưa có sổ hộ khẩu)

Tại TP. Hà Nội hiện nay được quy định tại Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND:

+ 10.000 tại Quận và 5.000 đối với Huyện (Nếu đã có sổ hộ khẩu)

+ 25.000 tại Quận và 13.000 tại Huyện (Nếu chưa có sổ hộ khẩu).

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ người dân sẽ nhận kết quả.

Hiện nay không có cấp sổ hộ khẩu cho người làm thủ tục đăng ký thường trú nữa mà chỉ có thông báo khi đã được cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin.

Trường hợp từ chối thì phải có lý do bằng văn bản.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Xin xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 1/7 thì đến đâu để làm?

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú của cá nhân sẽ có những nội dung nào?

Thời hạn trả kết quả thông tin về cư trú là bao nhiêu ngày?