Thử việc - Những nội dung trọng tâm cần lưu ý

 

1. Điều kiện và cách thức áp dụng:

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể thỏa thuận thử việc theo một trong hai cách thức sau:

- Thỏa thuận nội dung thử việc trực tiếp trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc;

- Thỏa thuận thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc (HĐTV).

Lưu ý: Không áp dụng thử việc đối với NLĐ giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng.

2. Nội dung chủ yếu của HĐTV bao gồm:

- Tên, địa chỉ của NSDLĐ và họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ;

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía NLĐ;

-  Công việc và địa điểm làm việc;

- Thời gian thử việc;

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

- Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ.

3. Thời gian thử việc:

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

- Không quá 180 ngày: Công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Không quá 60 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

- Không quá 30 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

- Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Ảnh minh họa

4. Tiền lương thử việc

Tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Mức lương của công việc phải đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất và cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề. Như vậy, có thể tính được mức lương thử việc tối thiểu như sau:

 

Mức lương thử việc tối thiểu

 

Công việc giản đơn nhất

Công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng I

(4.420.000 đồng/tháng)

3.757.000 đồng/tháng

4.019.990 đồng/tháng

Vùng II

(3.920.000 đồng/tháng)

3.332.000 đồng/tháng

3.565.240 đồng/tháng

Vùng III

(3.430.000 đồng/tháng)

2.915.500 đồng/tháng

3.199.585 đồng/tháng

Vùng IV

(3.070.000 đồng/tháng)

2.609.500 đồng/tháng

2.791.630 đồng/tháng

 5. Kết thúc thời gian thử việc

Khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ.

+ Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì NSDLĐ tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong HĐLĐ hoặc phải giao kết HĐLĐ đối với trường hợp giao kết HĐTV.

+ Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐLĐ đã giao kết hoặc HĐTV.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ HĐTV hoặc HĐLĐ đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật Lao động 2019;

- Nghị định 90/2019/NĐ-CP.