Toàn bộ các khoản phải đóng và không phải đóng bảo hiểm xã hội

 

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của người sử dụng lao động và người lao động

Theo quy định hiện hành, hàng tháng, doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm; đồng thời, trích từ tiền lương, tiền công của từng người lao động theo mức quy định để nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH. 

Mức đóng BHXH được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, chi tiết tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động và người lao động cụ thể như sau:

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm

BHXH

BHTNLĐ-BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

Doanh nghiệp

17%

0,5%

3%

1%

21,5%

Người lao động

8%

 

1,5%

1%

10,5%

 

TỔNG

32%

Mức đóng BHXH = Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm x Tỷ lệ trích đóng

Bảng. Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động và người lao động

2. Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH theo quy định hiện hành

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì: 

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. 

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Cụ thể bao gồm các khoản sau: 

STT

Các khoản tính đóng BHXH

Các khoản không tính đóng BHXH

1

Tiền lương ghi trên hợp đồng lao động

Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động 2012.

2

Phụ cấp chức vụ, chức danh

Tiền thưởng sáng kiến

3

Phụ cấp trách nhiệm

Tiền ăn giữa ca

4

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

5

Phụ cấp thâm niên

Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động.

6

Phụ cấp khu vực

 Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

7

Phụ cấp lưu động

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

8

Phụ cấp thu hút

 

9

Các khoản phụ cấp có tính chất tương tự các khoản phụ cấp trên

 

10

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

 

 Bảng. Các khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH;

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận