Toàn bộ điều kiện nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc (Mới nhất)

 

Trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã lập thành tích xuất sắc. Chính vì vậy, chính sách nâng bậc lương trước hạn tạo động lực để giúp cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phấu đấu. Bài viết này sẽ làm rõ các vấn đề điều kiện, cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc nhanh nhất.

1. Đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn:

- Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

- Người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP và Quyết định 68/2010/QĐ-TTg.

Lưu ý: Không áp dụng đối với:

- Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ;

- Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.

- Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn:

- Đáp ứng đủ tiêu chuẩn:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản;

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch;

- Tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

3. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian (tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn):

+ 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên;

+ 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống

- Trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.


Căn cứ pháp lý:

Thông tư 08/2013/TT-BNV

Thông tư 03/2021/TT-BNV

Mời Quý thành viên cùng tham khảo một số bài viết sau:

Đảng viên là giáo viên sinh con thứ 3 có được xét nâng lương trước hạn không?

Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” sẽ được ưu tiên nâng lương trước hạn?