TP. HCM khoảng cách giữa 02 mũi tiêm vắc xin AstraZeneca chính thức được rút ngắn

 

Mới đây, xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn 6791/SYT-NVY năm 2021 về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời ban hành Công văn 7190/VP-VX năm 2021 quy định được rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm vắc xin AstraZeneca cụ thể: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trước đó Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 6791/SYT-NVY năm 2021, Sở Y tế đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định nội dung thể hiện: Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho người dân để tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh. Căn cứ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vắc xin AstraZeneca mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4-12 tuần sau mũi 1,

Sở Y tế đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng: đối với người tiêm mũi 1 bằng loại vắc xin AstraZeneca, thời gian khoảng cách tiêm mũi 2 bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer tối thiểu là 06 tuần.

Nếu được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép áp dụng khoảng cách tiêm mũi 2 như trên, Sở Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng, khi thực hiện tiêm vắc xin mũi 2 bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer cho những người đã được tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca phải thông tin đầy đủ, giải thích rõ hiệu lực bảo vệ theo các thời điểm tiêm mũi 2, tính an toàn về khoảng cách tiêm mũi 2 để người dân biết và đồng thuận tham gia.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã thống nhất đề xuất của Sở Y tế tại Công văn nêu trên; Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đến Sở Y tế để thực hiện.