TP.HCM: Cử nhân đại học loại giỏi được tuyển thẳng vào công chức phường, xã

 

Nội dung nổi bật này được đề cập tại Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019.

Theo đó, hoạt động tuyển dụng công chức xã, phường (cấp xã) được thực hiện theo hai hình thức: thi tuyển và xét tuyển.

Thi tuyển áp dụng đối với các vị trí: Văn phòng - thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

Hình thức xét tuyển áp dụng với vị trí Trưởng Công an xã/phường và Chỉ huy trưởng Quân sự.

Về tiêu chuẩn xét tuyển, người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng được xem xét tiếp nhận thẳng vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

Người dự thi trước hết phải bảo đảm các điều kiện cơ bản dự tuyển công chức như: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn dự tuyển; lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức, chính trị tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;...

Hình ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp hoặc tại giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu chưa nhận bằng).

Trường hợp bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không xếp loại thì Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo kết quả học tập và tốt nghiệp toàn khóa của người dự tuyển để Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Quy chế này được áp dụng từ ngày 11/3, được xây dựng theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức phường, xã, thị trấn. Có thể nói, việc đưa quy định này vào quy chế tuyển dụng công chức xã, phường là một trong những chính sách nổi bật để thu hút nhân tài của TP.HCM.

Hy vọng đây sẽ là động lực để Thành phố thực hiện được mục tiêu tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đủ cả tâm và tài ngay từ nguồn và cũng là cơ hội cho các tài năng trẻ được thể hiện, cống hiến cho nhân dân, cho đất nước phát triển. 

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận