Từ 01/3/2021, đi xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm

 

Đây là nội dung mới tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP Thông tư 04/2021/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

Theo đó, bổ sung thêm xe máy điện vào danh sách các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe. 

Mức phí bảo hiểm đối với xe máy điện là 55.000 đồng. Thời hạn bảo hiểm xe máy điện tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Về mức trách nhiệm bảo hiểm, trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe máy điện gây ra là một trăm năm mươi (150) triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 gây ra là năm mươi (50) triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Từ 01/3/2021, đi xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm (Hình minh họa).

Ngoài ra, Thông tư 04/2021/TT-BTC cũng bổ sung phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe ô tô không kinh doanh vận tải vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) là 437.000 đồng.

Như vậy, với quy định mới, bằng việc đưa xe máy điện vào danh sách các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bắt buộc phải mua bảo hiểm sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ xe trong quá trình sử dụng xe tham gia giao thông.

Xem chi tiết tại Nghị định 03/2021/NĐ-CPThông tư 04/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021.

Mời Quý thành viên tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

08 trường hợp không được bồi thường bảo hiểm xe cơ giới;

- Những điểm cần lưu ý về bảo hiểm dân sự xe cơ giới từ 01/3/2021.