Từ 20/9/2020, công chức lãnh đạo không còn bị kỷ luật hạ bậc lương

 

Đây là quy định mới tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của công chức; những việc công chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật sau:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Hạ bậc lương;

- Giáng chức;

- Cách chức;

- Buộc thôi việc.

Như vậy, so với quy định cũ tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP thì Nghị định 112 đã chính thức bỏ hình thức xử lý kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trường hợp công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện hành vi vi phạm quy định đối với công chức thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.

Từ 20/9/2020, công chức lãnh đạo không còn bị kỷ  luật hạ bậc lương (Hình minh họa).

Các mức độ của hành vi vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân thành:

- Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng: là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ , làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị công tác.

- Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng: là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân , làm giảm uy tín của cơ quan, đơn vị công tác.

- Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng: là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

- Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Quy định mới đồng thời bổ sung thêm trường hợp công chức vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời thì được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2020 và bãi bỏ các quy định sau:

- Nghị định 34/2011/NĐ-CP;

- Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP;

- Chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP;

- Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận