Từ năm 2021, không còn lo lương công chức không đủ sống

 

Ở thời điểm hiện tại, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC) xét một cách tổng quát là thấp so với mặt bằng chung và thấp hơn nhiều so với mức lương của người lao động trong khối doanh nghiệp trong khi đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò và vị trí quan trọng trong xã hội.  

Người ta thường nói trách nhiệm, nghĩa vụ đi đôi với quyền lợi. Nghĩa vụ, trách nhiệm càng cao thì quyền lợi càng lớn. Rõ ràng, nếu một người nắm rất nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng quyền lợi của họ không tỷ lệ thuận với trách nhiệm thì rất dễ xảy ra tiêu cực, quan liêu trong quá trình công tác.

Hình ảnh minh họa.

Một trong những yếu tố làm nên sự thành công vượt bậc của Singapore - con rồng kinh tế Châu Á là chính sách cải cách tiền lương của Bộ trưởng và công chức tại đất nước này.

Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, Lý Quang Diệu (1923-2015) đã đặt ra vấn đề cải cách tiền lương cho công chức từ những năm 1985. Tại thời điểm đó, ông nhận thấy bộ máy công chức quản lý đất nước có GDP là 17 tỷ USD, tổng tiền lương chỉ 2,5 triệu USD; còn một công ty vận tải dù chỉ làm ra 1 tỷ USD nhưng lương lãnh đạo cao cấp lại là 2 triệu USD.

Singapore là nước đi đầu thế giới trong việc trả lương cao cho công chức. Bộ máy công chức Singapore liên tục được cải thiện hướng đến sự tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả cao nhất. Trong đó, vai trò hoạch định và thực thi chính sách ngày càng tách biệt, mặc dù luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Nhờ đó, Singapore luôn được đánh giá là một trong những nước có hệ thống dịch vụ công tốt nhất trên thế giới.

Nhìn lại Việt Nam, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức. Bộ máy cồng kềnh không chỉ kém hiệu quả trong điều hành công việc của nhiều cấp, nhất là ở các địa phương mà còn gây bức xúc trong dư luận, người dân bất bình.

Vì thế nhiệm vụ hàng đầu là phải cải cách bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế đối với những trường hợp CB, CC yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ và có những việc làm, hành vi sai phạm. Tuy nhiên, việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước phải đi đôi với việc cải cách tiền lương.

Hình ảnh minh họa.

Nắm được điểm cốt yếu đó, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành đã nêu rõ:

- Năm 2021, tiền lương thấp nhất của CB, CC bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của CB, CC cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của CB, CC bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Rõ ràng, đây là một động thái tích cực trong chính sách cải cách tiền lương ở nước ta trong những năm sắp tới; một dấu hiệu đáng mừng đối với những người làm CB, CC trong các cơ quan nhà nước. Nó cho phép chúng ta kỳ vọng vào việc chất lượng sống của CB, CC sẽ được cải thiện đáng kể. Khi họ không còn phải quá đặt nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống cá nhân thì việc họ chuyên tâm làm việc, cống hiến hết sức mình để phụng sự nhân dân là điều hoàn toàn xứng đáng và hợp lý.

Chúng ta cũng đồng thời được quyền hy vọng vào một bộ máy nhà nước không dám nói là không còn quan liêu nhưng sẽ giảm thiểu tỷ lệ này. Nếu chính sách cải cách tiền lương đồng thời đi đôi với hoạt động thường xuyên chấn chỉnh cách thức làm việc, đạo đức của CB, CC thì nạn tham nhũng, hạch sách, nhũng nhiễu dân sẽ được đẩy lùi một cách đáng kể, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, dịch vụ công.
 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận