Từ ngày 15/7/2020 giảm mức đóng BHXH cho NSDLĐ

 

Đóng BHXH là một trong những nghĩa vụ của doanh nghiệp. Theo đó doanh nghiệp phải đóng các đủ các bảo hiểm xã hội bắt buộc (Gồm: Quỹ hưu trí, quỹ ốm đau - thai sản và quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Vậy năm 2020 doanh nghiệp đóng BHXH như thế nào?

Theo quy định hiện hành thì người sử dụng lao động - doanh nghiệp phải 21.5 % trong đó đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với mức 0.5% quỹ tiền lương đóng BHXH. Nhưng đến ngày 15/07/2020 thì người sử dụng lao động có thể được giảm mức đóng Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với mức 0.3% trên quỹ lương đóng BHXH khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Thủ tục đề nghị giảm mức đóng BHXH

Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện trên thì doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở, hồ sơ cụ thể như sau:

  1. Văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP.
  2. Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động quy định (Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động quy định theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP).

Khi được giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thì mức đóng BHXH đối với doanh nghiệp như sau:

BHXH

       BHTN

BHYT

Quỹ hưu trí

Ốm đau – Thai sản

TNLĐ - BNN

 

1%

 

3%

14%

3%

0.3%

17.3%

21.3%

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận