Những tình huống được tư vấn bởi

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

  • Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
  • Email: bbtsnv@dongthap.gov.vn
  • Điện thoại: 067.3851535
  • Địa chỉ:số 02, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 067.3851535, Fax: 067.3859139, Email: bbtsnv@dongthap.gov.v
  • Nơi công tác: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
4
Tư vấn
5
Văn bản
3
Lĩnh vực
296
46