Những tình huống được tư vấn bởi

Phòng thị thực - Lãnh sự quán Hoa Kỳ

  • Phòng thị thực - Lãnh sự quán Hoa Kỳ
  • Điện thoại: + 84-28-3520-4200
  • Địa chỉ:Số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
51
Tư vấn
8
Văn bản
6
Lĩnh vực
31
31