Những tình huống được tư vấn bởi

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

  • Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
  • Email: sxdpy@phuyen.gov.vn
  • Điện thoại: 0573842756
  • Địa chỉ:02A Lý Tự Trọng, phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
  • Nơi công tác: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
8
Tư vấn
5
Văn bản
3
Lĩnh vực
46
31