Những tình huống được tư vấn bởi

Sở Xây dựng Quảng Ninh

  • Sở Xây dựng Quảng Ninh
  • Email: sxd@quangninh.gov.vn
  • Điện thoại: 033.3835586
  • Địa chỉ:Tầng 9 Trụ sở liên cơ quan số 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
  • Nơi công tác: Sở Xây dựng Quảng Ninh
7
Tư vấn
7
Văn bản
3
Lĩnh vực
43
13