Những tình huống được tư vấn bởi

UBND tỉnh Gia Lai

  • UBND tỉnh Gia Lai
  • Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
  • Điện thoại: 059. 3824404
  • Địa chỉ:02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
  • Nơi công tác: UBND tỉnh Gia Lai
1
Tư vấn
2
Văn bản
2
Lĩnh vực
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
47
31