Những tình huống được tư vấn bởi

UBND tỉnh Hậu Giang

  • UBND tỉnh Hậu Giang
  • Email: banbientap@haugiang.gov.vn hoặc bbthgportal@gmail.com
  • Điện thoại: 0293.3878840
  • Địa chỉ:Số 2 - Hòa Bình - TP. Vị Thanh - Hậu Giang.
  • Nơi công tác: UBND tỉnh Hậu Giang
1
Tư vấn
4
Văn bản
2
Lĩnh vực
82
65