LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH

Hóa đơn

Có [12] tình huống liên quan mới nhất

Có [56] văn bản liên quan


  • Làm gì khi nhận hóa đơn tiền điện tăng cao?
  • Điện cũng là một loại hàng hóa, công cụ đo lường là cái đồng hồ điện. Pháp luật đã có quy định cụ thể, đầy đủ về quản lý "cái cân" này để đảm bảo công bằng giữa bên bán và bên mua. Nhưng khác với cái cân ngoài chợ hoàn toàn nằm trong tay người bán thì đồng hồ điện tuy thuộc về bên bán, nhưng lại được đặt trong tầm thấy được, quản lý toàn thời gian của bên mua. Nếu luôn có ý thức kiểm tra, giám sát thì không bên nào dễ dàng tác động được.
  • 21/04/2020 19:18
  • Bán lẻ điện  Hóa đơn 
  • Những lưu ý trước thời hạn bắt buộc dùng hóa đơn điện tử
  • Doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết và tìm kiếm nhà cung cấp uy tín để triển khai thành công hóa đơn điện tử. - VnExpress Kinh Doanh
  • Thứ tư, 19/6/2019, 08:00 (GMT+7)
  • Hóa đơn điện tử  Hóa đơn