LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH

Nhân lực y tế xã

Có [2] tình huống liên quan mới nhất


  • Phú Yên khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ
  • Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc ban hành, thực thi các chính sách đào tạo, thu hút nhân lực y tế, nhất là những người có trình độ bác sĩ, nhưng đến nay Phú Yên vẫn là một trong những địa phương có tỷ lệ bác sĩ thấp nhất cả nước. Thiếu nhân lực đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh.
  • Thứ sáu, 23/11/2018 - 07:22
  • Nhân lực y tế xã  Bác sĩ đa khoa  Bệnh viện đa khoa