LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH

UBND Tỉnh

Có [12] tình huống liên quan mới nhất

Có [34] văn bản liên quan


  • UBND TP Đà Nẵng thua kiện doanh nghiệp
  • (PL)- Điểm mới trong vụ án này là khi doanh nghiệp kiện UBND TP Đà Nẵng ra tòa, UBND TP Đà Nẵng đã mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trước tòa.
  • Thứ Sáu, ngày 27/9/2019 - 01:35
  • UBND Tỉnh