Theo dõi vấn đề pháp lý

Trang 1, có [1 - 20]/527 vấn đề pháp lý được tìm thấy
Theo quy định tại Điều 43 Bộ Luật Lao động 2012 thì nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật được quy định cụ thể như sau: 1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. 2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao ...

Các chức vụ của cán bộ cấp xã được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, theo đó: Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; d) Chủ tịch ...

Theo quy định tại Điều 39 Bộ Luật Lao động 2012 thì trường hợp người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định cụ thể như sau: 1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này. 2. Người lao động đang nghỉ hằng ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, khi được Chánh án Tòa án phân công, Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ cần thiết trước khi khai mạc phiên tòa. 2. Phổ biến nội quy phiên tòa. 3. Kiểm tra và báo cáo với Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, Chánh án Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tổ chức công tác giải quyết vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án; bảo đảm thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; b) Quyết định phân công Thẩm phán thụ lý vụ việc dân sự, ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, khi được Chánh án Tòa án phân công, Hội thẩm nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa. 2. Đề nghị Chánh án Tòa án, Thẩm phán ra các quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền. 3. Tham gia Hội đồng xét xử vụ án dân sự. 4. Tiến ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, khi được Chánh án Tòa án phân công, Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, thụ lý vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này. 2. Lập hồ sơ vụ việc dân sự. 3. Tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ, tổ chức phiên tòa, phiên họp để ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, đây là một trong những các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. Cụ thể: Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: - Địa điểm thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận. - Trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định như sau: + Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản; + Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động sản. - Khi ...

Theo quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì: Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật sẽ ...

Hiện nay, sổ bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau: - Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này. - Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. - Chính phủ quy định trình tự, thủ ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong tố tụng dân sự được quy định như sau: 1. Đương sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm. 2. Trường hợp Tòa án ...

Kiến nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Điều 134 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án quy định tại Điều 187 của Bộ luật này kiến nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do kiến nghị; biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng; tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích hợp pháp cần ...

Khi có một tranh chấp phát sinh, một vụ việc cần yêu cầu giải quyết, trước tiên phải xác định được Tòa án nơi nào có thẩm quyền giải quyết. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình giải quyết vụ án, vụ việc tranh chấp; đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ được quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; cụ thể như sau: 1. Thẩm quyền ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, Tòa án ra ngay quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ; b) Người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây: a) Người tiêu dùng khởi kiện không có ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, đây là một trong những các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. Cụ thể: Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước được áp dụng nếu trong quá trình ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, khi kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự; b) Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).  Theo đó, khi được Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. 2. Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự. 3. Nghiên cứu hồ sơ ...

Theo Điều 17 Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định cấp lại hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề xây dựng thực hiện như sau: 1. Chứng chỉ hành nghề được cấp lại hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung trong các trường hợp sau: a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng. b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề. c) Chứng chỉ cũ bị rách, nát. d) Chứng chỉ bị thất lạc. 2. Điều ...