Theo dõi vấn đề pháp lý

Trang 1, có [1 - 2147483647]/3350 vấn đề pháp lý được tìm thấy
Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được quy định tại Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó: Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm ...

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015thì: Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể. Như vậy, theo quy định này thì hình phạt trục xuất có hai đặc điểm chính là: Thứ nhất, trục xuất chỉ áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam. ...

Theo quy định tại khoản 1 Bộ Luật lao động 2012, làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Còn theo quy định tại khoản 2 Bộ Luật lao động 2012, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Được sự đồng ý của người lao động; b) Bảo đảm ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới thủ tục niêm yết công khai trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do Tòa án trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người có chức năng tống đạt hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú, nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở thực hiện theo thủ tục sau ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Thành phần giải quyết việc dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, 1. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại khoản 5 Điều 27, khoản 9 Điều 29, khoản 4 và khoản 5 Điều 31, khoản 2, 3 và 4 Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 hoặc việc xét kháng cáo, kháng ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng được quy định như sau: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự được quy định tại Điều 429 Bộ luật dân sự 2015. Trân trọng! ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc mua bán quyền tài sản được quy định như sau: - Trường hợp mua bán quyền tài sản thì bên bán phải chuyển giấy tờ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên mua, bên mua phải trả tiền cho bên bán. - Trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ thì bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh ...

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình được quy định tạiLuật Hôn nhân và gia đình 2014như sau: 1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì phụ lục hợp đồng được quy định như sau: - Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. - Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản ...

Theo quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì xử lý việc kết hôn trái pháp luật được quy định cụ thể như sau: - Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự. - Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì chiếm hữu liên tục và chiếm hữu công khai trong quan hệ dân sự được quy định như sau: - Chiếm hữu liên tục là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự thì việc hợp nhất pháp nhân được quy định như sau: - Các pháp nhân có thể hợp nhất thành một pháp nhân mới. - Sau khi hợp nhất, các pháp nhân cũ chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm pháp nhân mới được thành lập; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân cũ được chuyển giao cho pháp nhân mới. Việc hợp nhất pháp nhân được quy định tại Điều 88 Bộ luật dân sự 2015. Trân trọng! ...

Quyền của người giám hộ được quy định tại Bộ luật dân sự 2015 như sau: 1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây: a) Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ; b) Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ; c) Đại diện cho người được giám hộ trong việc ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì đối tượng của hợp đồng thuê khoán tài sản được quy định như sau: Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối tượng của hợp đồng thuê khoán tài sản được ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì chất lượng của tài sản mua bán trong quan hệ dân sự được quy định như sau: - Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận. - Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì quyền của bên nhận thế chấp tài sản được quy định như sau: - Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp. - Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp. - Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/1/2017). Theo đó, Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu. Về cách hiểu đối với vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì luật cũng quy định như sau: - Điều cấm của ...

Theo quy định tại Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014 thì những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau: - Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật Doanh nghiệp 2014. - Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức ...

Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật dân sự 2015 thì quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình được quy định cụ thể như sau: - Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. - Việc sử dụng hình ảnh trong trường ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được quy định như sau: - Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. - Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới kháng cáo quá hạn và xem xét kháng cáo quá hạn được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016), theo đó: 1. Kháng cáo quá thời hạn quy định tại Điều 273 của Bộ luật này là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá ...

Căn cứ quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện được quy định như sau: 1. Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào ...

Theo quy định tạiBộ Luật lao động 2012thì tiền lương được quy định cụ thể như sau: 1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. 2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới đối chất trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy có mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự, người làm chứng, Thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau. Việc đối chất phải được lập ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể được quy định như sau: - Cá nhân, pháp nhân xâm phạm thi thể phải bồi thường thiệt hại. - Thiệt hại do xâm phạm thi thể gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. - Người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp ...

Theo quy định tại Điều 22 Luật Giao thông đường bộ, những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: - Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ - Xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe Cảnh sát dẫn đường - Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu - Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì tuyên bố mất tích khi: - Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/1/2017). Theo đó, khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân được quy định như sau: - Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. - Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được ...

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Trong các cơ quan này sẽ bao gồm những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm người tiến hành tố tụng và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự thực hiện ...

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015(có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên được ủy quyền được quy định như sau: - Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền. - Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền. - ...

Tại Điều 60 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, có quy định nhiệm vụ và quyền của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau: 1. Học tập, rèn luyện theo quy định của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. 3. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động ...

Nguồn thu của ngân sách địa phương được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 như sau: 1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: a) Thuế tài nguyên, trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí; b) Thuế môn bài; c) Thuế sử dụng đất nông nghiệp; d) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đ) Tiền sử dụng đất, trừ thu tiền sử dụng đất tại điểm k khoản 1 Điều 35 của Luật này; e) Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; g) Tiền cho ...

Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Luật ngân sách nhà nước 2015, theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp có các nhiệm vụ sau: 1. Lập dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình theo các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 của Luật này; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng nhân dân cùng ...

Nhiệm vụ của đơn vị dự toán ngân sách về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Luật ngân sách nhà nước 2015, theo đó, đơn vị dự toán ngân sách có các nhiệm vụ sau: 1. Lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; thực hiện phân bổ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị trực thuộc và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền; lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm ...

Quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 như sau: - Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. - Trường hợp được Nhà nước trợ cấp, hỗ trợ vốn và kinh phí theo dự toán được giao thì phải quản lý, sử dụng các khoản vốn và kinh ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương liên quan tới ngân sách nhà nước được quy định tạiLuật ngân sách nhà nước 2015 như sau: 1. Lập dự toán ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của cơ quan mình. 2. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân ...

Nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Luật ngân sách nhà nước 2015, theo đó, Hội đồng nhân dân các cấp có các nhiệm vụ sau: 1. Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa phương, quyết định: a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, bao gồm thu nội địa, thu dầu thô, thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thu viện ...

Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Luật ngân sách nhà nước 2015, theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các nhiệm vụ sau: 1. Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước trình Chính phủ; lập phương án phân bổ chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương. 2. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan có ...

Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Luật ngân sách nhà nước 2015, theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các nhiệm vụ sau: 1. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện phương án vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. 2. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính ...

Nhiệm vụ của Chính phủ về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tạiLuật ngân sách nhà nước 2015, theo đó, Chính phủ có các nhiệm vụ sau: 1. Trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội các dự án luật, pháp lệnh và các báo cáo, dự án khác về lĩnh vực tài chính - ngân sách; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính - ngân sách theo thẩm quyền. 2. Lập và trình Quốc hội kế hoạch tài chính 05 ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính liên quan tới ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 như sau: 1. Chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, các dự án khác về lĩnh vực tài chính - ngân sách, trình Chính phủ; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính - ngân sách theo thẩm quyền. 2. Xây dựng nguyên ...

Tại Điều 448 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự như sau: 1. Đối với vụ án mà có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ: a) Hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xảy ra; b) Tình trạng tâm thần và bệnh tâm thần của người có hành vi nguy hiểm ...

Nguồn thu của ngân sách trung ương được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 như sau: 1. Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%: a) Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu; b) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; c) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu; d) Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu; đ) Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi được chia cho nước chủ nhà và các khoản thu khác từ hoạt động ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội được quy định tại Điều 64 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, theo đó: 1. Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành các quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội, các quy định về kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. 2. Lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến chương trình, triệu tập và chủ tọa ...

Theo quy định tại Điều 51 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền, nghĩa vụ đình chỉ, bãi bỏ văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Ủy ban thường vụ Quốc hội đình chỉ hoặc theo đề nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc được quy định tại Điều 69 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, theo đó: 1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh về chính sách dân tộc; thẩm tra các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 2. Tham gia ý kiến về việc ban hành quy định ...

Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được quy định tại Điều 66 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, theo đó: 1. Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. 2. Các Ủy ban của Quốc hội gồm: a) Ủy ban pháp luật; b) Ủy ban tư pháp; c) Ủy ban kinh tế; d) Ủy ban ...

Quyết định tuyên bố một người mất tích được quy định tại Điều 389 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó: Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp ...

Theo quy định tại Điều 31 Luật Công an nhân dân 2014, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, không được làm những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Luật cán bộ, công chức 2008 22/2008/QH12 ...

Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm. Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015(có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội được quy định như sau: 1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của Bộ luật này về ...

Phân loại tội phạm được quy định tại Bộ luật hình sự 2015(Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) như sau: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây: 1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới văn bản thông báo về việc thụ lý vụ án trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, văn bản thông báo phải có các nội dung chính sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo; b) Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý vụ án; c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện; d) ...

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), Điểm b Khoản 2 Điều này được bổ sung bởi Điểm o Khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì: 1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì ...

Theo quy định tạiBộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, ...

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau: Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ...

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Khoản 2 Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế sửa đổi 2016, theo đó: BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT STT Hàng hóa, dịch vụ Thuế suất (%) I Hàng hóa 1 Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 70 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 75 2 Rượu a) Rượu từ ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước liên quan tới ngân sách được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015như sau: - Thực hiện kiểm toán ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan khác có liên quan theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước. - ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì quyết định kiểm toán được quy định như sau: 1. Quyết định kiểm toán bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Căn cứ pháp lý để thực hiện cuộc kiểm toán; b) Đơn vị được kiểm toán; c) Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán; d) Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán; đ) Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán. 2. Quyết định kiểm toán phải được gửi cho đơn vị được kiểm ...

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Luật du lịch 2017 thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; + Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; + Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ ...

Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm từ năm 2018 được quy định ...

Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 ( Có hiệu lực từ ngày 01/1/2017). Theo đó, trường hợp giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Tuy nhiên, giao dịch dân sự ...

Theo quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân của đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. - Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, có quy định về thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau: 1. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết sau đây: a) Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt. Trường hợp tạm giữ để định ...

Phụ cấp và các chế độ khác của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 41 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, theo đó: 1. Phụ cấp và các chế độ khác của đại biểu Quốc hội chuyên trách, phụ cấp của đại biểu Quốc hội không hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định. 2. Đại biểu Quốc hội được cấp hoạt động phí hằng tháng, kinh phí để thực hiện chế độ thuê khoán chuyên gia, thư ký giúp việc ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, có quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên dạy nghề như sau: 1. Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp. 2. Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ trung cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ trung cấp phải ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo như sau: 1. Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình đào tạo. 2. Định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. 3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động của ...

Trong tố tụng hình sự, thủ tục rút gọn là một trong những thủ tục tố tụng đặc biệt. Khi áp dụng thủ tuc rút gọn sẽ rút ngắn được đáng kể thời hạn điều tra, truy tố và xét xử nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về xử lý tội phạm, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung. Thủ tục rút gọn đã xác lập cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết nhanh chóng ...

Tại Điều 461 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định: 1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đề nghị truy tố và hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát ra một trong các quyết định: a) Truy tố bị can trước Tòa án bằng quyết định truy tố; b) Không truy tố bị can và ra quyết định đình chỉ vụ án; c) Trả hồ sơ để điều tra bổ sung; d) Tạm đình chỉ vụ án; đ) Đình chỉ vụ án. 2. Quyết định truy tố ghi ...

Tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định về điều tra vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn như sau: 1. Thời hạn điều tra theo thủ tục rút gọn là 20 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. 2. Khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra ra quyết định đề nghị truy tố. Quyết định đề nghị truy tố ghi tóm tắt hành vi phạm tội, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do ...

Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh được quy định cụ thể tại Điều 37 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 như sau: - Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ ...

Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện được quy định tại Điều 38 Luật nghĩa vụ quân sự 2015. Cụ thể như sau: 1. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân ...

Tại Điều 73 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 có quy định xử lý vi phạm như sau: 1. Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật: a) Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trái quy định ...

Tại Điều 39 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, có quy định về nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã như sau: 1. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự; tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe. 2. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Luật ngân sách nhà nước 2015, theo đó: 1. Làm luật và sửa đổi luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. 2. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính - ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ. 3. Quyết định kế hoạch tài chính 05 năm. 4. Quyết định dự ...

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Luật ngân sách nhà nước 2015, theo đó: 1. Ban hành pháp lệnh, nghị quyết về lĩnh vực tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật. 2. Cho ý kiến về các dự án luật, các báo cáo và các dự án khác về lĩnh vực tài chính - ngân sách do Chính phủ trình Quốc hội. 3. Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao được quy định như sau: 1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao gồm: a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; b) Bộ máy giúp việc; c) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 2. Tòa án nhân dân tối cao có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, có quy định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau: 1. Số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không dưới mười ba người và không quá mười bảy người; gồm Chánh án, các Phó Chánh án Tòa nhân dân tối cao là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 2. Hội đồng Thẩm ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội về ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 như sau: - Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, các cơ quan có liên quan của Chính phủ để thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, báo cáo về ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 như sau: - Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và các báo cáo, dự án khác về lĩnh vực tài chính - ngân sách do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao. - Chủ trì thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo ...

Theo quy định tại Điều 42 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Thời gian đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tính vào thời gian công tác liên tục. Khi đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí công tác cho đại biểu Quốc hội. Thời gian làm việc trong năm mà đại ...

Theo quy định tại Điều 43 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì Đoàn đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. - Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: + Tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp công dân; phối hợp với ...

Theo quy định tại Điều 47 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì việc Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Dự kiến chương trình kỳ họp; quyết định triệu tập kỳ họp Quốc hội. - Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị ...

Theo quy định tại Điều 48 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền, nghĩa vụ xây dựng luật, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Ủy ban thường vụ Quốc hội lập dự án về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và trình Quốc hội quyết định; chỉ đạo việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; thành ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước liên quan tới ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 như sau: - Công bố luật, pháp lệnh về lĩnh vực tài chính - ngân sách. - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật quy định trong việc tiến hành đàm phán, ký kết, quyết định phê chuẩn hoặc trình Quốc hội phê chuẩn điều ước quốc tế về lĩnh vực tài chính - ngân sách. - Yêu cầu Chính phủ họp bàn ...

Theo quy định tại Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể như sau: - Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. - Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao cụ thể như sau: 1. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng. 2. Giám đốc việc ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, có quy định về thủ tục khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau: 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng ở nơi đó có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 2. Những người được quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này có quyền quyết định khám ...

Theo quy định tại Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính được thực hiện như sau: - Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính. - Những người được quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật xử lý vi phạm hành ...

Theo quy định tại Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì việc khám người theo thủ tục hành chính được thực hiện như sau: - Việc khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó cất giấu trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. - Những người được quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quyền quyết định khám ...

Theo quy định tại Điều 44 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. - Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ...

Theo quy định tại Điều 37 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể như sau: - Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự được quy định như sau: - Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm ...

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015(có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. Dấu hiệu pháp lý được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội này là: Khách thể: Là quyền bảo vệ tính mạng của công dân. Chủ thể: Là bất kỳ ai đủ ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì quyền của bên cho mượn tài sản được quy định như sau: - Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý. - ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng mua bán tài sản được quy định như sau: - Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. - Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật nhà ở và luật ...

Thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 19 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 19. Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính 1. Giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về phí, lệ phí. 2. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí. 3. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 4. ...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao được quy định tại Điều 21 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 1. Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 2. Xem xét, cho ý kiến để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc ...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao được quy định tại Điều 22 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 2. Tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện thu phí, lệ phí ở địa phương với cơ quan nhà nước cấp trên có ...

Thẩm quyền của Chính phủ được quy định tại Điều 18 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 18. Thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ 1. Thống nhất quản lý nhà nước về phí, lệ phí. 2. Giữa hai kỳ họp Quốc hội, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí. 3. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 4. Trình Ủy ban ...

Thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 17 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 17. Thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội 1. Giữa hai kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí theo đề nghị của Chính phủ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 2. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và ...

Những hành vi cấm trong lĩnh vực phí và lệ phí được quy định tại Điều 16 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 16. Hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm 1. Các hành vi nghiêm cấm bao gồm: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các loại phí, lệ phí; b) Thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật. 2. Trường hợp vi phạm các quy ...

Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí được quy định tại Điều 14 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí 1. Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí, lệ phí về tên phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí, lệ phí. 2. Lập và cấp chứng từ thu cho người nộp ...

Việc thu, nộp lệ phí được quy định tại Điều 13 Luật phí và lệ phí 2015 quy định như sau: "Điều 13. Thu, nộp lệ phí 1. Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. 2. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật." Như vậy, theo ...

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được quy định tại Điều 12 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 12. Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do ...

Tổ chức thu phí, lệ phí được Luật phí và lệ phí 2015 quy định cụ thể tại Điều 7 như sau: “Điều 7. Tổ chức thu phí, lệ phí Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật này.” Như vậy, cơ quan thu phí, lệ phí bao ...

Khoản tiền mà bạn phải nộp khi công chứng giấy tờ tại phường là lệ phí. Định nghĩa về lệ phí được nêu ra tại Khoản 2 Điều 3 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “2. Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.” Từ quy định trên ta có ...

Việc kê khai, nộp phí, lệ phí được quy định tại Điều 11 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: 1. Phí, lệ phí theo quy định tại Luật này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, không chịu thuế. 2. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. 3. Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí cho cơ quan thu hoặc Kho bạc nhà nước bằng các hình thức: nộp trực ...

Nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí được quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 8. Nguyên tắc xác định mức thu phí Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Điều 9. Nguyên tắc xác định ...

Nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí được quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật phí và lệ phí 2015 như sau: “Điều 8. Nguyên tắc xác định mức thu phí Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Điều 9. Nguyên tắc xác định ...

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015. Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phí và lệ phí 2015 có thể hiểu phí là khoản ...

Theo quy định tại Điều 35 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền yêu cầu cung cấp thông tin của đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời ...

Theo quy định tại Điều 34 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền yêu cầu khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp ...

Theo quy định tại Điều 27 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì trách nhiệm với cử tri của đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể như sau: - Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, ...

Theo quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm. - Chủ tịch ...

Theo quy định tại Điều 32 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể như sau: - Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. - Người bị ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì người dại diện theo pháp luật của cá nhân là: - Cha, mẹ đối với con chưa thành niên. - Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định. - Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản được quy định như sau: - Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác. - Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp. - Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên cầm cố được quy định như sau: - Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận. - Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản được quy định như sau: - Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. - Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản được quy định ...

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: Hậu quả do hành vi vi phạm của đảng viên gây ra: a) "Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng" là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại không lớn, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng ...

Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ...

Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ...

Theo quy định tại Điều 19 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Lợi dụng việc lập quỹ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng. b) Lợi dụng việc lập quỹ để xâm ...

Theo quy định tại Điều 23 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Tham gia hoặc xúi giục, dụ dỗ người khác tham gia các hội trái quy định của pháp luật. b) Tham gia hoặc xúi giục, dụ dỗ, ép buộc người ...

Theo quy định tại Điều 24 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Cản trở kết hôn, ly hôn trái pháp luật hoặc để con tảo hôn. b) Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con, lạm dụng sức lao động của ...

Theo quy định tại Luật Thương mại 2005 36/2005/QH11 thì quyền, nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại được quy định cụ thể như sau: - Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền sau đây: + Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự được quy định như sau: - Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. - Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm ...

Theo quy định tại Điều 26 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước, ngoài ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì việc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được quy định như sau: 1. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do luật định thì có hiệu lực pháp luật. Bản án, quyết ...

Theo quy định tại Điều 28 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Vi phạm các quy chế, quy định về chuyên môn trong ngành Y tế. b) Không trung thực trong kê khai và thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa ...

Theo quy định tại Điều 30 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gương ...

Theo quy định tại Điều 29 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở. b) Không phổ biến kịp thời, chỉ ...

Theo quy định tại Điều 31 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình tham gia đánh bạc, cho vay nặng lãi dưới mọi hình thức mà không có biện ...

Theo quy định tại Điều 34 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Biết mà không có biện pháp giáo dục, ngăn chặn để vợ (chồng) hoặc con cùng sống chung trong gia đình tham gia các tổ chức tôn giáo bất ...

Theo quy định tại Điều 32 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh kích động bạo lực gia đình. b) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình ...

Theo quy định tại Điều 33 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, mừng thọ, kỷ niệm ngày cưới, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác xa hoa, lãng ...

Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động của trẻ em được quy định tại Điều 26 Luật trẻ em 2016, theo đó: Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát ...

Theo quy định tại Điều 20 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời các quy định về chính sách an sinh xã hội. b) Vi phạm trong thực hiện chính ...

Theo quy định tại Điều 21 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định trong quản lý và sử dụng nhà ở; vi phạm các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây ...

Theo quy định tại Điều 18 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Làm trái một trong những quy định về quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước; về thu lãi, trả lãi, thu lệ phí, hoa hồng, tiền ...

Theo quy định tại Điều 17 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng. b) Xây dựng công trình, nhà ở nằm trong khu vực cấm xây ...

Theo quy định tại Điều 16 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định. b) Không chỉ đạo, ...

Theo quy định tại Điều 14 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Làm trái quy định trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. b) Trì hoãn, lẩn tránh, không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, đầy đủ, trung ...

Theo quy định tại Điều 13 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm và trong ...

Theo quy định tại Điều 7 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật ...

Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ...

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: Thiếu trách nhiệm: Là việc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao không đầy đủ; không thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, thủ tục, quy trình, quy phạm; không đúng tiêu chuẩn, điều kiện hoặc thời gian theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước ...

Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến đơn vị được kiểm toán quy định như sau: a) Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị được kiểm toán có quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán nhà nước về hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, gây ...

Theo quy định tại Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia ...

Theo quy định tại Điều 25 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn bản với chi bộ, ...

Theo quy định tại Điều 22 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp. b) Công chứng, chứng thực, xác nhận văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái ...

Theo quy định tại Điều 8 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. b) Bị kích động, ...

Theo quy định tại Điều 15 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong cùng một đơn tố cáo. b) Tham gia hoặc bị người khác xúi ...

Theo quy định tại Điều 10 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Tuyên truyền, sao chép, tán phát, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung xấu. b) Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ...

The quy định tại Điều 4 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Những trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật: a) Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện. b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ...

The quy định tại Điều 4 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau: 1- Những trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật: a) Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện. b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ...

Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì chế độ bổ nhiệm Thẩm phán; bầu, cử Hội thẩm quy định như sau: 1. Chế độ bổ nhiệm Thẩm phán được thực hiện đối với các Tòa án. 2. Chế độ bầu Hội thẩm nhân dân được thực hiện đối với Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Chế độ cử Hội thẩm quân nhân được thực ...

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015(có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Để xác định trường hợp người phạm tội bị kích động ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/1/2017). Theo đó , khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Về cách hiểu đối với lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép như sau: - Lừa ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự thì tên gọi của pháp nhân được quy định như sau: - Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt. - Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. - Pháp nhân phải sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. - Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Quy định về ...

Theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012thì việc Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp xử lý hành chính được quy định cụ thể như sau: Trường hợp phát hiện người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đã thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định, thì theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ...

Theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện như sau: - Khi xem xét hồ sơ của đối tượng để quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm của người đó có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ ...

Tại Điều 58 Luật du lịch 2017 có quy định hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau: 1. Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 2. Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau: a) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt ...

Theo quy định tại Điều 111 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Các trường hợp được hoãn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng được quy định cụ thể như sau: Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: - Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện; - Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư ...

Việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 112 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau: 1. Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã chấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 2. Trong ...

Theo quy định tại Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Thủ tục thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định cụ thể như sau: 1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt ...

Theo quy định tại Điều 101 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc được quy định cụ thể như sau: 1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với đối tượng quy định tại Điều 94 của Luật này được thực hiện như sau: a) Đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ...

Theo quy định tại Điều 109 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Thủ tục thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể như sau: 1. Sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý có trách nhiệm: a) Tổ chức việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được giáo dục; b) Phân ...

Theo quy định tại Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được quy định cụ thể như sau: 1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với đối tượng quy định tại Điều 92 của Luật này được thực hiện như sau: a) Đối với người chưa thành niên vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ...

Theo quy định tại Điều 98 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể như sau: 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ và tổ chức cuộc họp tư vấn. Chủ tịch Ủy ban ...

Theo quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể như sau: 1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự. 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng ...

Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch. Các loại cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Luật du lịch 2017. Cụ thể bao gồm: 1. Khách sạn. 2. Biệt thự du lịch. 3. Căn hộ du lịch. 4. Tàu thủy lưu trú du lịch. 5. Nhà nghỉ du lịch. 6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. 7. Bãi cắm trại du ...

Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được quy định tại Luật du lịch 2017. Cụ thể bao gồm: a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi ...

Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, hướng dẫn du lịch là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ trợ khách du lịch sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch. Còn hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch. Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch từ năm 2018 được quy định tại Luật du lịch 2017. Theo đó: ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật du lịch 2017 có quy định về thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau: 1. Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây: a) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; b) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch ...

Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch. Điều kiện công nhận điểm du lịch từ năm 2018 được quy định tại Luật du lịch 2017. Cụ thể như sau: 1. Điều kiện công nhận điểm du lịch bao gồm: a) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định; b) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách ...

Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu du lịch bao gồm khu du lịch cấp tỉnh và khu du lịch quốc gia. Điều kiện công nhận khu du lịch cấp quốc gia từ năm 2018 được quy định tại Luật du lịch 2017. Cụ thể bao gồm: a) Có tài ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật du lịch 2017 có quy định về hHồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch như sau: 1. Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch bao gồm: a) Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; b) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. 2. Trình tự, thủ tục, ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì quyền của đơn vị được kiểm toán nhà nước được quy định như sau: 1. Yêu cầu Đoàn kiểm toán xuất trình quyết định kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước. 2. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán; đề nghị thay thế thành viên Đoàn kiểm toán khi có bằng chứng cho rằng thành viên đó không trung thực, khách quan ...

Theo quy định hiện hành tại Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán nhà nước bao gồm được quy định như sau: 1. Chấp hành quyết định kiểm toán. 2. Lập và gửi đầy đủ, kịp thời báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán vốn, quản lý dự án đầu tư; kế hoạch thu, chi; báo cáo tình hình chấp hành và quyết toán ngân sách cho Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu. 3. Cung cấp đầy đủ, kịp ...

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2013 thì Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với một số người có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường ...

Theo quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được quy định cụ thể như sau: 1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự. 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng ...

Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 91 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau: - Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 của Luật này nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. - Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật du lịch 2017 có quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau: 1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa. 2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. 3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật du lịch 2017 có quy định về nghĩa vụ của khách du lịch như sau: 1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên du lịch, môi trường du lịch; không gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam. 2. ...

Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì Tổ chức Tòa án quân sự quy định như sau: 1. Tòa án quân sự trung ương. 2. Tòa án quân sự quân khu và tương đương. 3. Tòa án quân sự khu vực. Tòa án quân sự được tổ chức theo quy định tại Điều 50 Tòa án nhân dân 2014. Trân trọng! ...

Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự trung ương gồm: - Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương; - Tòa phúc thẩm Tòa án quân sự trung ương; - Bộ máy giúp việc. - Tòa án quân sự trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức và người lao động. - Chánh án Tòa án nhân dân ...

Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì chế độ, chính sách đối với Thẩm phán được quy định như sau: 1. Nhà nước có chính sách ưu tiên về tiền lương, phụ cấp đối với Thẩm phán. 2. Thẩm phán được cấp trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán để làm nhiệm vụ. 3. Thẩm phán được bảo đảm tôn trọng danh dự, uy tín; được bảo vệ khi thi hành công vụ và trongtrường hợp cần thiết. 4. Thẩm phán được đào tạo, bồi dưỡng ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật du lịch 2017 có quy định về quyền của khách du lịch như sau: 1. Sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp hoặc tự đi du lịch. 2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch theo hợp đồng đã ký kết. 3. Được tạo điều kiện thuận lợi về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan, lưu ...

Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự được quy định như sau: Các Tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự được quy định tại Điều 49 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014. Trân trọng! ...

Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định như sau: 1. Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật; 2. Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bị kháng cáo, kháng nghị theo ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 102 Luật Hải quan 2014, có quy định về thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính như sau: 1. Trong trường hợp có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác hoặc có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại khoản 1 Điều 122 của ...

Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể như sau: 1. Tạm giữ người; 2. Áp giải người vi phạm; 3. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định về tạm giữ người theo thủ tục hành chính như sau: 1. Việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác. 2. Mọi trường hợp tạm giữ người đều phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một ...

Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ trong Tòa án nhân dân ...

Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương được quy định như sau: 1. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có thể có Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. Trường hợp cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành ...