“Phải công khai kết luận thanh tra lĩnh vực tài nguyên môi trường”

Thứ tư, 16/05/2018 - 13:00
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu các đơn vị phải đôn đốc thường xuyên để thực hiện tốt việc trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp gửi đến Bộ. Các đơn vị có chức năng thanh tra phải công khai các kết luận thanh tra trong các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên.

Tại cuộc họp chiều qua (15/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định Cổng Thông tin điện tử của Bộ này ( www.monre.gov.vn) là kênh thông tin chính thức cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước quan tâm và nắm bắt về lĩnh vực tài nguyên- môi trường. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành viên Ban biên tập đều là Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. Các thông tin cung cấp phải có độ chính xác, đáng tin cậy, nhất là thông tin liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ông Kiên yêu cầu các đơn vị phải đôn đốc thường xuyên để thực hiện tốt việc trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp gửi đến Bộ. Các đơn vị có chức năng thanh tra phải công khai các kết luận thanh tra trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo đúng quy định của pháp luật, vì đây là kênh thông tin quan trọng để người dân được biết và cũng là nguồn thông tin tốt cho các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu phải đảm bảo việc phản ánh kịp thời, chính xác các thông tin của Bộ, lãnh đạo Bộ và của ngành có ảnh hưởng lớn, sâu rộng đến xã hội.

Theo ông Vũ Văn Long - Phó chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác thông tin tuyên truyền trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có nhiều đổi mới các về nội dung và hình thức. Thông tin chính xác, kịp thời, đa dạng phong phú, sinh động, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về Bộ và ngành tài nguyên- môi trường.

So với năm 2016, năm 2017 đã cập nhật, bổ sung nhiều thông tin, dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; thủ tục hành chính; chương trình, đề tài; văn bản chỉ đạo điều hành trên trang Bộ trưởng; công khai thông tin các lĩnh vực tài nguyên- môi trường theo quy định pháp luật,… Đặc biệt cập nhật thêm dữ liệu, thông tin về dịch vụ công; tiếp nhận và trả lời; thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường địa phương; thông tin kịp thời về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ và lãnh đạo Bộ.

Ông Long cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng Trang tin Tiếng Anh, góp phần nâng cao vai trò và hình ảnh của Bộ và ngành tài nguyên môi trường rên trường quốc tế. Đồng thời thiết lập Kênh thông tin phản hồi kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng hình ảnh Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ gần dân, đưa quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường gần với cuộc sống...

Thế KhaTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn