Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận tố cáo tiêu cực

Thứ Sáu, ngày 30/11/2018 - 16:12
(PLO)- Bộ Công an vừa công bố số điện thoại nóng, chuyên tiếp nhận các phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an đến số điện thoại 069.234.25936.

Đây là đường dây nóng của Bộ Công an. Thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng phải sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt và có nội dung cụ thể về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin đến đường dây điện thoại nóng.

Thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết; quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.

Trong một diễn biến khác, Bộ Công an cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (CAND).

Theo Bộ Công an, xuất phát từ nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí, vai trò và thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. 

Bộ Công an đã triển khai sắp xếp hợp lý từ công an địa phương đến các đơn vị thuộc cơ quan Bộ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và những đặc thù riêng khác với các bộ, ngành trung ương thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Nhà nước.

Qua khảo sát thực tế cho thấy nếu chỉ áp dụng Luật Tố cáo thì việc giải quyết tố cáo trong CAND sẽ gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, không giải quyết triệt để các yếu tố đặc thù và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác.

Từ những vấn đề nêu trên, việc xây dựng và ban hành nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND là cần thiết và phù hợp, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và đưa Luật Tố cáo năm 2018 đi vào thực tiễn.

T.PHANTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn