Bộ GD-ĐT cho phép các trường ĐH tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến

26/02/2021 16:08
Để đảm bảo quyền lợi cho người học, Bộ GD-ĐT cho phép các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong giai đoạn vẫn còn dịch COVID-19.

Bộ GD-ĐT cho phép các trường ĐH tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM đeo khẩu trang khi tới giảng đường - Ảnh: TRƯƠNG ĐẠT

Trong trường hợp không tổ chức được bảo vệ tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo được phép cho người học bảo vệ trực tuyến với điều kiện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Cơ sở đào tạo phải tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu và số lượng thành viên hội đồng đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp.

Cơ sở đào tạo xây dựng và ban hành văn bản quy định cụ thể về tổ chức buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan bảo đảm trung thực, khách quan và có chế tài khi xảy ra vi phạm.

Cung cấp đủ thông tin về buổi bảo vệ tốt nghiệp đến các đơn vị, cá nhân có liên quan và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, trong đó nêu rõ: địa điểm, thành phần tham dự và cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến.

Được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; các thành viên hội đồng, người học phải được chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để sử dụng các thiết bị, phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ.

Diễn biến của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến được cơ sở đào tạo ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ kèm theo hồ sơ của người học.

Biên bản của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến (bao gồm cả quyết nghị của hội đồng) do thư ký hội đồng chịu trách nhiệm ghi chép và công khai ngay trong buổi bảo vệ tốt nghiệp, sau đó được gửi đến các thành viên hội đồng tham gia buổi bảo vệ và người học để xác nhận và gửi lại cơ sở đào tạo cùng phiếu đánh giá của từng thành viên hội đồng.

Phần mềm hỗ trợ truyền hình trực tuyến và cơ sở hạ tầng kết nối tổ chức các buổi bảo vệ trực tuyến do cơ sở đào tạo lựa chọn, bảo đảm độ an toàn, tính bảo mật, chất lượng về âm thanh, hình ảnh kết nối tới tất cả các cá nhân tham gia. Khuyến khích các cơ sở đào tạo có điều kiện hỗ trợ địa điểm và kỹ thuật tổ chức bảo vệ trực tuyến cho thành viên hội đồng và người học.

NGỌC DIỆPTin tức liên quan

  • Không lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT
  • 28/05/2021 06:31
  • Ông Nguyễn Hữu Độ, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, khẳng định như vậy tại hội nghị bàn phương án thi tốt nghiệp THPT giữa bộ với chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố ngày 27-5.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn